Gelişelim..Kalkınalım

GELİŞELİM..KALKINALIM…

Şebinkarahisar’da, Şebinkarahisar’ın gelişimi ve kalkınması adına yürütülen özel ve kamu faaliyetleri hakkında kamuoyuna yapılan açıklamalar da; ilgi ve alakanın beklenildiği şekliyle icra edildiği beyan edilse de, sonuç olarak fiiliyatta gerçekleşen veya gerçekleşecek olguların somut ifadesi her daim arzu edilmektedir. Keza halkın büyük çoğunluğu faaliyetlerin geçici değil kalıcı halde olmasını, soyuttan somuta geçişi ve kalıcı uzun vadeli olması en büyük beklentilerdir.

Sulama faaliyetleri hakkında yapılan açıklamalar müsbet olsada, gölet inşaatları ile uzun vadede halkın tasarrufuna, halkında icracı olmasına, gelir getirici unsurları tetiklemesi gerekir. Harcanan meblağların geri dönüşü rantabıl olmalıdır. Doğalgazın getirilmesi ile çevreye olacak katkılar ve yaşantıya katkısı olumlu olacağı bilinsede, kullanım alanlarında katılımcılığın da bir o kadar fazla olması önemlidir. Her yeni uygulama beraberinde fayda kadar gider unsurunu da beraberinde getirecektir.

Yol konusu en önemli sorun olarak masada dursada, çözümü yine yıllara sirayet edeceği aşikar gözükmekte. Yolun kısalması tünelle sağlansa bile, yolların rehabilitesi, tüneller, köprüler, viyadükler, geçitler, altyapı, üstyapı, aydınlatma.. Kullanım sıklığı, ticari ağa katkı, çevre yolu bağlantıları ile süreç uzun vade de beraberinde diğer yatırımlarında gelme talebini tetikleyecektir.

Yatırımlar yapılırken geri dönüşü, kazanımlar ile yeni yatırımlarında önünü açması beklenir. Özel sektörün de devreye girerek arz ve talep dengelerine katkı sağlayacak girişimciliklerini de teşvik edebilmesi gerekir. Madencilik, yer altı kaynaklarının işletilmesi, turizm alanlarında yapılacak yatırımlar, tabiat parklarının yaygınlaştırılması, sportif alanlarda yapılacak yatırımların teşviki, tarım ve hayvancılık alanında yatırımlar , rehabilitasyon merkezleri, organize sanayi merkezleri, yöresel sanatlar işleme atölyeleri, tarım ve hayvancılık ürünleri işleme merkezleri, pazarlama, satış, kurumsallaşma..vs.vs.vs..

Şebinkarahisarlı iş adamlarının bir araya gelerek oluşturacakları holding türü yapılanmalarla, yatırımlar kanalize edilebilme noktasında olması gerekir. Keza dernekleşmelerle birlikte fiiliyatta görünür ciddi girişimler, Şebinkarahisar ve yöresi nezdinde fazlaca gözlemlenmese de, metropollerde ki icracılık düşündükleri şekli ile müsbet olabilir. Arzu edilen yöre kaynaklarının tedarikçi pozisyonunda işletmeye dönüştürülebilmesidir.

Şebinkarahisar mülki amirleri tarafından sosyal medya kanallarına yansıyan halkla iç içe görünümlü ve alakalı, uygulayıcı, uygulatıcı, denetleyici, dinleyici, gözlemleyici, takipçi tutum ve davranışları her daim umulan durumlar olması ve gerçekleştirilmesi olumlu bir gelişmedir. Her daim teşekkürlerimiz arz ederiz.

Başkent Ankara’da sorunların takipçisi ve uygulamaların çabuklaştırılması yönünde yapılan yerel idarecilerin icrai faaliyetleri de önem arz etmektedir. Eğribel tünelinin faaliyete geçmesi yönünde Şebinkarahisarlıların ne kadar üstünde durucu ve ısrarcı olduğunu tüm kamuoyu bilmektedir. Keza sahile açılan bu kapı gelecekte staretejik açıdan da önem arz eden bölgemize daha da önem kazandıracaktır. Yatırımların seyrinde gelecekte; çoğrafi, staretejik, jeopolitik, ekonomik, güvenlik,vs.bir çok unsurlarında dikkate alınarak icra edilmesi ve uygulanması, kısa, orta ve uzun vadede planlı ve koordineli olmasıda büyük önem arz etmektedir.

Şebinkarahisar’ın nüfusunun azalması endişe verici diğer önemli bir unsur olarak karşımızda durmaktadır. Bu azalış yöremiz üzerindeki yatırımcı gözleri negatif etkileyebilir. Eğitim ve Öğretim alanında her na kadarda yatırımcı gözler hevesli olsada, önümüzdeki en büyük engeli göçün önünü alamamaktan geçmektedir. Yerel halkın yerinde istihdamına dönüş plan ve projelere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde STK’ların girişimleri ise yetersiz kalmaktadır. Oluşturulacak toplumsal, komite, konsorsiyum, sempozyum, kongre vs sosyal birlikteliklerle konu her daim masada sıcak tutulmalıdır.

Vilayetlik konusunda 2023 öncesi konunun ülke genelinde gündeme gelmesi arzu ediliyor. Şebinkarahisar’ın önünü açacak girişimciliğin de behemehal aktif hale dönüştürülmesi gerekir. Memleketin bayındırlaşması yönünde geç kalınmasına rağmen gözle görülür hareketlenmeler projelerle izah edilmeye ve saha uygulamaların da gösterilmeye çalışılsa da, yapılacak çok daha ivme kazandıracak aksiyonlara ihtiyaç duyulduğu aşikar.

Siyasi girişimciliğin yerel yöneticiler nezdinde yapıldığı düşünülen Vilayetlik talebi, şartların ve koşulların daha da olgunlaşması gerektiğini işaret ediyor. Ülke genelinde Vilayetlik talebleri bir çok ilçelerin dile getirdiği ve hükümetinde dikkatinde olduğunu düşünüyoruz. Halkın taleblerinin başlarının üstünde yer bulacağını düşünerek yetkili kurum veya kuruluşları başlarında ki idareciler nezdinde hatırlatıcı olalım.

Memleketin taşının toprağının işlenmesi, istihdamın yerinde sağlanması, göçün önlenmesi adına,

Memleket sevdasına gönül verenlere saygıyla,

Güven Gürbüz

04 Nisan 2020 – Ankara