İLGİYE MAZHAR GENEL KURUL-2

İLGİYE MAZHAR GENEL KURUL-2

Şebinkarahisar ve yöresinin ortak sorunları gereği STK’ların birlikte hareket ederek güç birliği oluşturmaları gereği hasıl olmaktadır.

Kendi içinde güç birliğine ulaşamayan ilçe STK larının başarı oranı, ileride oluşturulabilecek konsorsiyumlarda da bütünlüğe katkı sağlaması zor gözükecektir.

Şebinkarahisar STK ları içerisinde yer alan hemşehrilerimizin samimiyetle hareket ederek bu oluşumlara katkı sağlaması şarttır. Bu katkı Hümanist duyguları kişilerinde içerisinde barındırması gerekir. Gerek dil, gerek uslub, gerekse söylemler, İntiba anlamında birliğin beraberliğin tesisinde ve süreceliğinde önemli bir unsurdur.

Ankara Vakfımızın Genel kuruluna iştirak eden, STK başkan ve yönetim kurulu üyelerinin müsbet, kendinden emin, özgüven içeren konuşmaları, birlikte hareket etmenin, sahiplenme duygusununda ne kadar önemli ve gelişmiş olduğunun ibaresi olarak telakki etmek lazım. Giresun STK larını temsilen katılımın olması ise Giresun ilçelerininde konuya vakıf olmalarının ve harekat tarzının geliştirilmesinde güç oluşturmaya yönelik adımlar olduğunu unutmamak lazım.

Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik çalıştayların iyi takip edilmesi ve Devlet ile özel sektörün bu yönde atacağı ve atması gereken adımlar hakkında yol gösterici olacaktır.

Vakfımızın toplantısında dikkat çeken önemli unsurlardan biriside fikirlerin çok olduğu ancak bu fikirlerin hayata geçirildiği ve geçirilmesi düşünülen aksiyon planlarının sentezinin iyi yapılarak gelecekte başka ellerde başka amaçlarla hizmet etmesine yol açmamasıdır.

Genel kurul sonrası yapılan sohbet babında kişisel düşüncelerin paylaşımı esnasında dikkatimi çeken unsurlar üzerine yorum yaparak yazımı sıkıcı ve basit hale getirmek istemiyorum.

Vakfın eski başkanlarından, uslub, tavır ve sevgi dilinde yapıcı konuşmaları ile takdir ettiğim Ünsal Uluçeçen abimizin organik tarım ve pazarlaması, Şebinkarahisarlı üreticilerin geçimine de ciddi katkılar sağlacak bir pojenin ne denli önemli olabileceğine değinmesi oldu.

Yardımlaşma Derneğimizin başkanı Mehmet Şimşek’in genç ve dinamik olması, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ortak dilde buluşarak, fikir ve görüşleri dinleyerek tarz geliştirme yönünde başarılı olduğuna kanaat getirdim. Organik tarım konusunda Derneğin girişimleri olduğunu, İstanbulda kurulacak alt yapı ( arazisi kendine ait Organik AVM ) ile memleket ürünlerinin pazarlaması sağlanarak gerek yöremiz üreticilerine gelir, gerekse elde edilecek gelirle derneğinde gelecek mali yapısının süreceliğne katkı sağlayacağı aşikardır.Güçlü bir mali yapı ile dernek Türkiye’de parmakla gösterilecek bir Dernek olmaya mamzet olması elbetteki diğer STK larında dikkatinden kaçmayacaktır.Önemli olan Yerel idarelerle bu mali yapının yörenin istikbali yönünde işbirliği içine girmesidir. Devletin sağladığı teşviklerden yeterlii derecede yararlanmak ve yaygınlaştırmak, proje çalışmalarına önem vererek yeni aksiyon planlarına yönelik bir araya gelerek istişare gücümüzü artırmalıyız.

Şebin cevizinin üretimi ve yaygınlaştırlması yurt dışı pazarlara açılımı,ciddi bir gelir getirici unsur olacağı yine dile getirilen konular arasında yer aldı. İstanbul Şebinkarahisarlılar Vakfı Başkanı İşcan Şebinkarahisarda kurulan ceviz bahçelerinde Şebin orjinli cevizden bahisle kalite yönüne değinirken, Ceviz üreticisi Yaşar Kaynak ve kurduğu ceviz bahçesinde chadler türünün kısa zamanda daha çok ürün, iklim koşullarına uygunluğu ve teşvikinin sağlanması, üretici sayısının artırılması yönünde teşviklerden bahsetti. Ankara Vakfı Başkanı Yaşar Yücel Ceviz festivallerinin önemi ve festivallerde üreticilerin o yılki hasadının teşhiri, satışı, üertici ile tüketicinin buluştuğu, tanıtım organizasyonu ağırlıklı olmasınında öneminin altını çizdi.

Giresun STK larından toplantıya iştirak eden Sayıştay Başdenetçisi genç bir arkadaşımızda İşsizlik konusuna değinerek, gençlerin iş konusunda muzdarip olduklarını ,STK ların bu yönde de adım atmalarının, İşadamları Derneğinin bu yönde bir aksiyon geliştirmesinin önemine vurgu yaptı.
Keza Giresun dahilinde Şebinkarahisarlı İş adamları Derneği (ŞİYAD) dışında İşadamlarının bir derneği bulunmamakta. ŞİYAD başkanı Altan Güneş konuşması esnasında bu konuya vurgu yapması Şebinkarahisarlıların metropollerde bu alanda da güçlü bir unsur olduğunu kanıtlar mahiyettedir.Güneş üye sayısından bahisle bu sayının dahada artacağının sinyalini verdi.

Şebinkarahisarlıların Genel kurulda sergiledikleri son derece uyumlu hal ve harekat tarzları, ölçü, seviye, uslub yönünden sevgi dilinde buluşması, Genel kurul sonrası diğer il ve ilçelerin STK larında dillerinde, örnek olduğumuzu unutmamak lazım.

Dedikodu kültürünü teşvik etmek yerine, yapıcı bir dille daha neleri iyi yaparız, hedefe kitlenerek şartları ve koşulları müsbet hale getirerek, aksiyonları konuşarak, proje üreticilerini artırarak, Pojeleri; Sıvas ilinde yaptıkları gibi ( Şebin Medya da haberimizde var) Valimizle birlikte sunumlar yaparak, Devletin sağladığı teşvikleri alarak, BM nin ve AB nin kooperatiflere sağladığı sosyal gelişime katkı hibelerini kaçırmayarak, takip ederek, hemşehrilerimizi zamanında haberdar ederek, elele, birlikte hareket etmeliyiz.

Hasan, Hüseyin, Ali, Veli diyerek değil, Sen ben yok BİZ varız diyerek, samimiyetle ve içtenlikle hareket etmeliyiz. Dernek, Vakıf seçimlerinde çoklu listelerle yönetimlere talip olmalıyız. Gençlerimizn kıvrak zekalarını sahneye çıkarmalıyız. Onlara saha açmalıyız. Küçüklükten sosyal olabilmenin önünü açmalıyız. Günümüz teknoloji sanal dostluklara davet çıkarsada gerçeklik hep yüzyüze olur. Gençlerimizi yalan yanlış yönlendiren fitne odaklarınada dikkat etmeliyiz. Geleceğimiz aydınlığımız gençlerle de genel kurullar yapmalıyız. Başkan, yönetim kurulu üyesi yapmalyız. Ankara Vakfımız bu konulara ehemmiyet veriyor. Başkan Yücel’in azmini gayretinide bir kenara atmayalım. Yıllarca güleryüzü, hoş tavrı ve tevazu ile yaklaşımı Ankara – İstanbul STK ları arasında bağı güçlendirdi. Küçük gibi görünen onlarca işin altında imzasının olduğunu asla inkar etmemeliyiz. Her bir değerimiz kendi alanında belkide hiç farkına varmadığınız, duymadığınız, toplum yararına başarılı işler yürütmekteler.

Bizler sesimizi tek başına çıkardığımızda kalabalıkta duyan hiç olmayacaktır. Ama birlikte ses çıkardığımızda duymayan sağır sultanda kalmayacaktır.

Şebinkarahisarlıların içinde memleketinde bir karış toprağı olmamasına rağmen bu benim memleketim diye gurbet ellerinde, dünyanın dört bir yanında, gözyaşı dökenlerinde olduğunu unutmamak lazım. Bu duygu atalarımızdan bize miras kalmış. Göğede fırlatsanız, toprağada gömseniz, denizlere savursanız, bu duygu bizlerle yaşayacaktır, taaki gözlerimizi son kez kapatana kadar.

Sevgiyle kalın, Sevenleriniz bol olsun..

Güven Gürbüz

Şebinkarahisar – Ankara

18.Ocak.2020 Ankara

İLGİYE MAZHAR GENEL KURUL-1

 

İLGİYE MAZHAR GENEL KURUL-1

ŞEBİNKARAHİSAR VE ÇEVRESİ KALKINMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI

1993 yılında kuruldu ve Başkent Ankara’da faaliyetlerini sürdürmekte.

Arzu edilenin çok üstünde icrai faaliyetlerde bulunması elbetteki her Vakıf ve Dernekten beklenir. Zaman yolculuğunda genele baktığımızda en temel istek ve arzuların hakkımız olan Vilayetliğin iadesi hususudur.

Memleket insanının İktidara yönelik oy tercihlerinin ana sebebide bir umut ışığı olabileceği idi. Maalesef Türkiye’nin gündemine geleceği günü bekliyoruz.Siyasette etkin vekilimizinde ifadesi ile ilk değerlendirmeye alınacağız. İnşallahla, Maaşallahla geçen zaman yolcuğunda dağların arka yüzü görünmüyor. Çünkü bizler yaya gidiyoruz. Kim ne derse haklıdır. Mücadele kavramının tek başına bir işe yaramadığı gerçeğini unutmamak gerek. Birlikten güç doğar sözü bu gerçeği anlatır.

Kalkınma, gelişmişlik, yerinde istihdam, sanayi, iş kolları, eğitim, yer, yurt vs.vs.vs mücadelenin diğer adımlarından sadece bir kaçı. Elbetteki adımları atarken, gelecek zamanıda hesaba katarak saatimizin zilini çaldırarak uyanmalıyız her gün.

Vakfın Vilayetlik mücadelesinin yasal zeminlerde talebine yönelik yasal başvuru ile ilgili süreçler maalesef pozitif bir sonuç getirmedi.  Önceki başkanlardan Av.İsmail Şenol ile birlikte diğer hukukcularımızın uğraşlarını yok sayamayız.

Konuya dağın en tepesinden düşer gibi girdiğim için kusuruma bakmayın. Bazen evin kapısı varken, damdan düşmekte değişiklik kazandırıyor insana.

Vakfımızı yönetenlerin bir çoğu ile teşviki mesaimiz olsada, geri planda seyirci kalanlarımızıda bir kenara atmamak lazım. Keza STK ların seçim standlarına baktığımızda çok fazla listeli talepler maalesef göremiyoruz. Görev ve sorumluluk almak elbetteki atalarımızın genlerinden bir çoğumuza nasib olmamış. Oysaki yaşam toplumları ileriye taşırken, ne en zenginleri, ne de en akıllıları ayakta tutuyor. Çağa ayak uyduranlar ayakta kalıyor.

Vakfımızın değerli büyüklerinden Himmet Gümrah ağabeyimiz verdiği önergede adımı listeye yazmış. Başkanım Yaşar bey de beni arayarak “Geliyorsun genel kurula değilmi..?” dedi. Yıllarca bende işim gereği aktif olarak vakfın icrai faaliyetlerine katkı sağlayamadığımdan dolayı kendimi mahçup hissediyordum. Tansiyon siyasetimide bırakarak, kürsünün bir kenarından tutunmaya çalışacağım. Yüce Rabbimiz yüzümüzü ak eylesin. Bende yönetimde kurul üyesi olarak yer aldım. Bazı yerlerde adımız geçmese dahi haber olarak kendimi de Şebin Medya da haberin içine sıkıştırdım. Af ola..

Genel kurul izlenimlerimi, genel durum sentezim, konuşmalar, dillendirilen konular, şeker, kaymak gibi tatlı STK başkanlarımızın, yöneticilerin, sıfatlarını yakından görmem, sözlerini işitmem, duyguların paylaşımı, hissiyatları kavrayabilmek, beyin okuma yöntemini, kendime göre telepati kurmam, nedendir, niye, niçin..? soruları, kafamı kurcalayan sorular..Elbetteki bunların kaleme dökerken tansiyonumunda ahvali durumunuda göz önüne alarak, inşallah ölmez canımız sağ kalırsa, bir sonraki yazıda yazayım diyorum..

Sizleri hürmetle selamlıyorum..

Genel kurulda vazifeye dair olan yol arkadaşlarıma başarılar temenni ediyorum.

Cenab-ı Allah yüzümüz ak, gönlümüzü pak eylesin.

Güven Gürbüz

14 Ocak 2019 – Başkent Ankara

GEL HELE.. ŞEBİNKARAHİSAR’A

fotoğraf0296

GEL HELE..

ŞEBİNKARAHİSAR’A

 

Dere yolu derler, Şark’a uzanır..

Şark-ı Karahisara yol aranır..

Kıvrıla, kıvrıla, dağlar sızlanır.

Bir yol ver hele der, gardaş darlanır..

 

Toprak durmaz yerinde. Kayar.., kayar..,

Ağaçlar tutunmak için kök salar.

Toprak altından sular, çağlar.., çağlar..,

Gel hele der. yolcusu soluklanır..

 

Seher vakti dir, gözler uykulanır.

Bitmez yollar, yoldaşım kahırlanır.

Çıkar yokuşu, tutmaz dizi zorlanır.

Gel hele der, köylerde ağırlanır…

 

Genci gurbet, yaşlısı sılamız der.

Alır götürür hep, meçhule yollar.

Akar gözünden, dinmez seldir yaşlar.

Gel hele der, uzatılır mendiller.

 

Bizim eller dostlar, pekte yamandır.

Ahvalini bilen, en çok sevendir.

Koşar giderler, çağıran sıladır..

Dinle hele oğul der de sarılır..

 

Bir fidanda sen dik, bak kurumasın.

Çiçeği burnunda, hep yeşil kalsın.

Adını varsın, kimseler sormasın.

Güven der; Sen Şebinkarahisarsın..

 

03 Haziran 2014

Şebinkarahisar..

NE ÇEKTİN BE ŞEBİNKARAHİSAR

fotoğraf0203

NE ÇEKTİN BE ŞEBİNKARAHİSAR

Çiğnene çiğnene yol olmuş saçların, kel başına ilaç kim ola…

Taramaya hali kalmamış berberin, kalan son beyaz saçıda kim yola…

Kulakların duymamış, yolun ırak kalmış doktorun kim bula…

Gözlerin uzaklara bakmaktan yorulmuş, gözlüğünü kim taka..

Yolların vefasızlığından, dostların hayırsızlığından, Ne çektin be Şebinkarahisar…

 

Şarki karahisar derler, ötelere yol buradan gider derdin..

Hanları hamamları açar, yolcuya yoldaş der konak eylerdin.

Kervanlara geceyi yorgan eder, namını sürdürür, giderdin..

Sen bahtı şen, yüzü güleç, ey şehr-i saadetin en gözdesiydin..

Sen bildinde hepsinin kadrini, Onlar bilemediler kıymetini be Şebinkarahisar..

 

Kurtuluşa erince Vatan, Sahiplendi sana yücelerden gelen Atam..

Adını taktı bir gecede, Şebinkarahisar oldun varmıydı yan bakan…

Kalenden gürledi toplar, yıldızlar şahit oldu, Ay koptu dünyadan…

Sen güneş gibi doğdun, doğdun be Karahisar Kuzeydoğu Anadoludan..

Kol kanat oldunda yine durduramadın göçenleri be Şebinkarahisar..

 

Kokar burcu, burcu, yağmur yağınca toprak ananın her bir ucu..

Çayır çimen yeşerir, kuzular dağlarda meleşir, rüzgar eser acı, acı…

Gurbete uzanır eller, geri geri gitsede ayaklar, sol yanını tutar sancı..

O yanık türkülerinide duymaz oldu hancı, ne ağıtlar yaktın be Şebinkarahisar..

Senin gibi memlekete bu yapılırrmıydı. yaptılar işte be Şebinkarahisar…

 

Fabrikalar kurulsun, derdin, dumanlar tütsün bacasından gece gündüz,

Emeğin yüzü gülsün, fakir guraba doysun, sevgilerimiz olsun sonsuz..

Tutun gidenleri yoldan, tutun kolundan, demesin kimse bizler yoksuluz..

Gözlerin doldu boşaldıda, bir mendili çıkartmadılar ceblerinden Şebinkarahisar..

Sözün geçmedi, rüzgarın esmedi, sesin kısıldıda duymadılar seni be Şebinkarahisar..

 

Olsun be Şebinkarahisar, bizler yaşlansakta, yeni yetmeler, yetişmelerdeler..

Yılda bir kezde de olsa bizlerinde hatrını sayarsalarda, yanına koşmaktalar..

Kimbilir bir gün anlamayanların yerine anlamaya başlarlarda, içerlerler.

İçerlerlerde yüreklerinden en içten hissederler, zamanın kıymetini bilirler..

Sen ne söylersen söyle Siyaseten hep bu işler, Anlarlarmı acep Şebinkarahisar..

 

Kimi oradan, kimi buradan, atar tutarlar, yolup yoldurup birde bakarlar..

Senin bağrından çıkan Atalarım böylemiydiler ya Şebinkarahisar…

Hani derdin aç olanı doyuran, çıplağı giydiren, susuz kalanlara su verenler..

Sözünü yutanlar, maddiyata tamah edip varmıydı hiç benliğini satanlar…

Sen sözünün eriydin, Şimdi sormazmısın Şebinkarahisar..

Sen sorarsında kaldımı hiç yüreğinden hissederek duyanlar be Şebinkarahisar…

 

12.05.2013

Güven Gürbüz

MEMLEKET

IMG_20140118_114611

MEMLEKET

Bir yanımız sıla oldu, bir yanımız gurbet..

Açtık dört biryanda çiçek gibi demet demet.

Ana, baba, bacı, gardaş düştük yola Ahmet.

Geldik şehirli olduk, bittik sılada kaldık..

 

Sarıldık boynumuza hayale daldık Ahmet.

Düşündük sonra, boşamıydı çekilen zahmet..

Ne zaman yağacak diye beklerken hep rahmet.

Bir güneş gibi doğdu zihnimizde memleket..

 

Bahar idi, Bulutlarla dolu dolu olduk..

Hatırladık “Nerede?” diye sılayı sorduk.

Tutmadı kol, ne kanat, ilk basamakta kaldık.

Nefes durdu, zihin bulandı, hayale daldık.

 

Geçti yıllar, göçtü dostlar, yok arayan soran…

Zemheri ayında yolları tutar kar boran..

Hayırsız, vefasız kimi, yok hal hatır soran.

Görmez ince mintanlıyı sırtı kalın olan.

 

Ne demişler “Tırnağın varsa başını kaşı..”

Kemale ermiş yaşı, yapar sevgiden aşı.

Tutar fidan yeşerir, eğilmez asla kaşı..

Güçlü olur hep, çıkar suyu sıkınca taşı…

 

Yaşanır hayat bu, daldan dalada taşınır.

Ömür dediğin yol gibi aştıkça aşınır..

Kapanır bir gün gözler, ruhumuzda taşınır..

Hayırlı insan, hayırlarıyla yaşatılır..

 

Çok görmeyin dost, Dereden tepeden bu sözler..

Atadan eser, duygudan doğar, gözden akar…

Ya mendil siler, ya kol yetişir, yada bakar…

Memleket sevdasıdır bu gönüllerde yaşar…

 

28 Haziran 2011

Güven Gürbüz

www.Sebinmedya.com

Genel Yayın Yönetmeni