E Ğ R İ B E L

eğribel 

E  Ğ  R  İ  B  E  L

Bahar gelince açar rengarenk çiçekler.

Selama durur yükseğinden uçan kuşlar..

Türküsünü söyler, estikçe esen rüzgar..

Dağlar arasında garip kalmış Eğribel..

********

Hasta düştüm der baba, Vilayet ne yana..

Zemheride fırtına, Çığ düşmüş yoluna.

Sol yanını tutmuş sancı, gelde dayana.

Eğribel kapalı. Başın sağolsun Ana..

******

Karahaber gelir, memleketten duyulur.

Bakmaz efendi.. Daha ne kadar uyunur.

Top atıldı bak, toplaşan yola koyulur..

Eğribel der, Değmen gitsin böğrüm delinir..

*****

Dedilerki gelmiş bakanı, bakmayanı.

Toplanmış ahali, doldurmuşlar meydanı.

Tez elden bite demiş, her dile geleni.

Eğribel der, Devlet baba uzat elini..

****

Bu gün dost, bayram var taşında toprağında.

Delinir dağlar, görünür ışık ucunda.

Bilmemki der, hangi mevsimlerin sonunda.

Eğribel der, yollar şimdi benim koynumda..

***

Koşun der uşaklar, Karahisar göründü.

Alucra, Çamoluk, Suşehri de bilindi..

Anadolu ses verdi, sahilden duyuldu.

Eğribel der; Sağır kulaklarım açıldı..

******

Selam sana Vilayet, elbet geleceğim.

Bir mektupta yazdım postaya vereceğim.

Dağlar yol verirse, kar, kış, demeyeceğim..

Kollar sıvalı, geliyorum der Eğribel.

**

Güven’der, dövünme hiç, gel söyle, git söyle.

Bülbül ötsün, gül övünsün, türkünü söyle..

Vefa bil, dost kal, gelince çileler dile..

Eğribelinde gün gele beli doğrula..

*

28.Nisan.2015

Ankara.

Güven Gürbüz / Şebin Medya / G.Y.Y.

EĞRİBL