BİLİNÇLİ OLMAK

BİLİNÇLİ OLMAK

“Toplumların gelişiminde en büyük olguların başında gelen bilinç.

Bilinç kaynaklı atılacak her adım, nitelik ve nicelik bakımından, sonuca odaklı düşünce yapısının bir sentesi olarak ortaya çıkacaktır.

Karar mercileri ve uygulayıcıları aldıkları her insiyatifte yarar sağlama noktasında toplumun gelişimine de kaynak yaratacaktır.

Topluma düşen pay ise; bu mekanizmaların tesisinde yöneticilerine rolünü iyi kavramak ve seçimlerinde de isabetli davranmak mecburiyetindedirler. Demokrasilerde hakkaniyet ölçütü; Uygulamaların sonunda topluma sağlanan kazanımlar ve gelişimine olan katkılardır. Bu katkıların nerede, nasıl, ne için olduğu, adilena, hakkaniyet, insancıl yönleride dikkate alınması gerekir.

Toplumların gelişimine negatif etki yapan tüm unsurların yok edilmesi her zaman demokratik davranış kurallarının ilke olarak kabul edilmesine bağlıdır.

Eşitlik; bireylerin çağa uygun bir hayat tarzından adilane bir şekilde yararlanması ve yararlandırılması demektir. Toplumun bir kesiminin müreffeh düzeyi olağan üstünü gösterirken, bir tarafın aşağıda kalması eşitsizliği ifade eder. Bu eşitsizliğin giderilmesinde de en büyük etmen milli gelirin adil dağılımından geçmektedir. Toplumda yaşayan her bireyin milli gelirden adilane bir pay alması gelişimine mutlak katkı sağlayacaktır. Bu dağılımın gerçekleşmesinde de bilinç düzeyi yüksek idarecilere olan ihtiyaçta mutlaktır.

Hayatının idamesi için tüm gücüyle çalışmasına rağmen kazanımları ile zor ayakta duran ailelerin ve bu ailelerden oluşan toplumların bireyleri için geleceğin neyi ifade edeceğinin idrak ile oluşturacağı bilinç, atacağı bir sonraki adımın nereye gideceği noktasındadır. Bu noktadan hareketle atacağı her adımda, alacağı her kararda,bilinçle davranması gerektiğinin bilincine de ulaşmış olacaktır. Yöneticilerini seçerken; onların da bu bilinçle hareket edip etmediklerini iyi sorgulayacak ve demokratik haklarını kullanırken de yine BU bilinçle hareket edecektir.

Bilinçli olmak her şeyden önce bilgilenmekle edinilecek bir aşamadır.

Bilinçli olmak bir yana, bilinçli davranmakta önemlidir.

Bilgi sahibi olmadan, bilinç sahibi olmakta düşünülemez. Bilgilenmenin önünü açan tüm sosyal açılımlar iyi değerlendirilmeli, gelişen teknoloji ile birlikte bu imkanlardan da faydalı bir şekilde istifade etmekte gerekir. Zamanın bu yönde iyi kullanılmasıda yine önemli bir faktördür. Yoğun çalışma durumlarına maruz kalmasına rağmen yinede her bireyin bilgi ile aydınlanarak, topluma karşıda sorumluluk duyguları olduğunu bilmesi gerekir.

Dünya üzerinde var olan tüm toplumların iyi bir sentezi yapıldığında; bilinç düzeyinin yükselmesinde eğitime ve öğretime de verilen önemde aşikardır. Geleceğin emin ellerde geleceğe taşınması, müreffeh düzeyin gelişiminden, medeniyetin getirdiği imkanlardan, eşit yararlanmaya kadar bir çok aşama, aklın ve zekanın ürünü, bilgilenmenin özü, doğruluğun izini süren, bilinçle sağlanabilecektir.

Aklın ve bilimin yolunda düşünmeye, bilinçle davranmaya devam.

Sağlıcakla kalın..

Güven Gürbüz

27 Ocak 2021 – Ankara”

Bir cevap yazın