İYİLİKTİR İYİLİĞİ DOĞURUR

İyiliktir. İyiliği doğurur.

Bitmez dünyanın kahrı çilesi. Saklanmaz derdi tasası.
Çeker insanı doğanın yasası.Ölçülmez. Yoktur uzunu, kısası.
Duyulur toprak ananın sesi. Benden gittin der. Varmı ötesi?
Geldiğin gibi var elbet dönmesi.

Yaşanan ömrün vergisi. Yaşanır bitesi, bakılır göresi.
Nihayetin sonu bir ötesi. Unutulur göçenin yası.
Ah ile vah ile dünya hevesi. Eksilmez demir kapının pası.
Yarısı sende ise, diğerindedir yarısı. Anahtarladır kilitin açılması.

Yaşandıkça anlaşılır kötüsü iyisi. Biri önde gitse, arkadan gelir yarısı.
İyiler iyi derse de, kötülerden karalaması.
Bilinmez kimin nereden nasıl olur yaralaması.
Kiminin var babası, kiminin anası. Kiminin arkasında güçlü bir dayısı.

Dağlar, ormanlar, çayırlar, çimenler. Akan suyun çığlığından seslenirler.
Bir gün arkandan kimler gülerler.Bu günlerde biter, gelir yarınlar.
Nicelerini ağlatan günler.Yıl olduğunda kim bilir, kimleri de güldürürler.
Bir tebessüm yeter.Ayaklar bedeni tutar. Beden akla bakar.
Nice şimşekler çakar. Yürümez denen ayaklar koşmaya da başlar.

İyiliktir. İyiliği doğurur. İyilik iyi insanlarla çoğalır.
Ekilen yerde hikmet, sana kalmış tohum atmak.Bahar yağmurları yağınca boy atmak.
Başaklar misalidir.Geriye kalır biçmek.Patozunda çekmek. Rüzgarda savrulmak.
Taneden samanı ayırmak. Teknede hamur yoğruldukça yoğrulur.
Mayası has ise, çoğaldıkça çoğalır. Açılır sinilerde yaprak, yaprak, olur.
Kurulur saçlar, pişer keteler. Yayıktan çıkan ayran eşlik eder.

Analar vardır nice yiğitler doğurur. Yiğitlerden yiğitler çoğalır.
Hayır kapıları aralanır. Yoksullar aranır bulunur. Yetimlerin hakkı korunur.
Yaşlılarda zannetmeyin kenara atılır. Eller öpülür, hal hatır sorulur.
Ne yerler, ne içerler, bilinir. Umudumuz iyilerden iyiler çoğalsın.
İyilerle güzel günler yaşasın. Kimse kimseye yerinmesin. Ağlayıp üzülmesin.
Yüzler hep gülsün. Gülenlerde başkasını güldürsün.
Kavgalar bitsin. Çıkar menfaat sofrasında. Haklı haksız bilinsin. Adalet masasında.
Yarın hakkın huzurunda. Yapışan yapışana, iki el yakasında.
Unutulmasın, yazılsın bunlarda bir sayfasında.

Uzatılan el, el olur. Konuşan dil, dil olur. Kaçan el, el olur.
Dost, arkadaş, hısım, akraba, hepsini yel alır.Kimi bir selamı çok görür.
Kimi bir ileridir, bir geridir.Birde bakmışsınız hepsi birer dümendir.
Çarkına su taşır. Barkına aş aşır. Çıkarcılar göz kırpışır.
Bakmaz aynaya. Nede güzel yakışır. Bilmez ki görüntüsü aynaya yansır.
Hakkın divanında yarın neler görüşülür.Unutulanlar hatırlanır. Bilinmeyenler hatırlanır.

Yoldan giderken, yol bulunur. Yollardan yollara sapılır.
Niyazımız yaradanımızdan olur. Yolumuza çıkanlar iyi insanlar olsunlar.

Hoca Nasrettin yazının ortasında belirmelidir. Okuyanlarda elbet okumalıdırlar.

Yorgan Gitti Kavga Bitti

Bir gece Nasreddin Hoca ile hanımı odalarına çekilirler.
Ancak bir süre sonra dışarıdan gelen gürültü patırtı sesleri ile uyanırlar.
Mevsim kıştır, Hoca Efendi aceleyle üzerine yorganını alarak dışarıya çıkar.
Bakar ki birkaç genç kavga etmektedir.
Hemen onlara öğüt vermeye başlar: “Yapmayın, etmeyin.” derken, olacak bu ya,
Hoca’nın üzerindeki yorgan da bir taraflara düşer.
Gürültü patırtı çıkaranların bir kısmı kavga eder gibi görünürken,
bir kısmı da yorganı kaptıkları gibi kaçarlar.

Bir süre sonra adamlar kavgayı bıraktıklarında Hoca bir de ne görsün?
Yorgan gitmiş. Hanımı, üzgün bir şekilde eve dönen Hoca’ya sorar:
“Ne oldu Efendi? Hani yorganın nerede?” Hoca yorganı kaybetmenin üzüntüsüyle;
“Sorma hatun, kavganın sebebi bizim yorganmış; yorgan gitti, kavga bitti.” diye cevap verir.

Gidenler bizden gider. Bakar görmezler ne söyler.
Tatlı dil ile güleryüzler.İnsan olan daha ne ister.
İyiler sarılır. Kötüler bakışır. Kimler ne ile yarışır.
Anlaşamazlar birde tutuşur. İyiler varsa arada ayrışır.

Öğütler, öğütlerle, öğütleşir. Öğütlerden hamlar olgunlaşır.
Kimine söz geçmez atışır. Fırsatçılar aradan sıyrışır.
Gecenin sonu aydınlık olsada. Gece ile gündüz kavgada.
Yok bir perde arada. Sürer gider bu davalar bu handa.
Kimi çatıda, kimi kapıda. İyiler hep kıyıda köşede.
Her derde onlar koşsada. Kötüler yine hep sahnede.

Islah ile hak ede bulacaklarınız deriz kötülere hep.
Ahlarımızı semaya yükseltiriz.Bilir elbet İlahi adalet sahibimiz.
Hep O’na sığınırız, Hep O’na havale ederiz.

Bolda gelse, darda. Başımızda bu kep. Kimi çıkarır, kimi atar.
Kimi ters, kimi türs takar. Kimi güler, kimi ağlar. İyiler hep aranırlar.
Bazen bulunur, bazen yok olurlar.Elbet bir gün onlarda çoğalırlar.
İyilerden iyilere, iyilerden bol sevgilere..

İyi insanlara sevgilerle..

Güven Gürbüz

04 ocak 2023

Şebinkarahisar / Ankara

Bir cevap yazın