İŞ DÜŞER, AŞ PİŞER. AŞ GİDER, EL AÇAR.

İŞ DÜŞER, AŞ PİŞER. AŞ GİDER, EL AÇAR. “

Paylaşmaktır paylaşmayı bilerek. Konu komşu hep birlikte gülerek.
Adet yerini bulur davet ederek. Budur Komşuluğa en güzel örnek.
Nasib, kısmet, hepsi yaradandan terkibin. Değeri paylaşmaktan geçer nimetin.

Vardır bir sebebi her hikmetin. Nereden olur bilinmez göz dikenin.
Kimi alır, kimi verir. Kimi konar, kimi uçar.
Ne candadır cancağız, ne maldadır konacağınız.İki handan bir bakacağız.Bu gün konanla, yarın göçeceğiz.

Güvendiğimiz dağlara kar yağar. Kimbilir kimler ortadan bakar.
Utandırır ele aleme, düşürür birde dilden dile.
İşe yaramaz var ile yoklar. Hepsi bir olur kanatlanırlar.
El aç. Yalvar. Kendi kendine yakın dur. Şimdi der, Ne olacak?

Hoca Nasrettin duyacak. Kapıdan, bacadan, konacak. Fıkrası ile illa eşlik edecek.

Yağım, Biberim, Tuzum, Ateşim Ne Olacak?

Nasreddin Hoca yakaladığı bıldırcınları temizledikten sonra bunlardan güzel bir yemek yapar ve komşularını davet etmek için evden çıkar.

Hoca’yı takip eden bir komşusu da yemeği tenceresine boşaltıp, yakaladığı canlı bıldırcınları tencerenin içerisine bırakıp gider.

Hoca, komşularını davet ettikten sonra, yemeği koymak için tencerenin kapağını açtığında bir de ne görsün, yemeğin yerinde yeller esiyor.

Bu arada canlı bıldırcınlar da uçup giderler.

Hoca kısa bir süre içerisinde kendisini toplar ve elini açarak;

“Allah’ım, inanıyorum, senin her şeye gücün yeter. Buna şüphe yok. Bıldırcınlara can verdiğine inanıyorum, onları kurtardığına da inanıyorum. Pekiyi, benim; yağım, biberim, tuzum, ateşim ne olacak?” deyiverir.

Memlekete iş düşer. Memlekette aş pişer. Yenilir, doyulur, diye beklenir.
Pişen yemek gider, içine neler konar. Gelenler hayretle bakar.
Meğersem ne çokmuş aşıranlar. Yerine konmaz aslı kendinden sabit. Nereden çıktı deriz bu mucit.

Açılır tencerenin kapağı. Ortaya çıkar kaçağı göçeği.
Yerinde yeller eser aşın. Konu komşu şimdi bakışın.
İnanırız yaradana. Sığınırız yaradana. Hiç sahip çıkan olmazmı komşuluk hatırına?

Bu gün bana, yarın sana. Güvenme sakın malına mülküne. Göz dikende olur kürküne.
Yağım, tuzum biberim. Yemeklere der seni katarım. sevgiden doğar gönül ateşim.
Gidenler gider. Bakanlar görür. Bir ömürden yazılanlar. Komşuluk hakkı ile saklıdırlar.

Peygamberimizin (s.a.v.), komşu hakkının önemi ile ilgili;

“Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçı bırakacak sandım.”
“Sizden biri kendisi için istediğini din kardeşi için -yahut komşusu için- istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz.”
“Şerrinden komşunun emin olmadığı kimse cennete giremez.” sözlerini hadislerden öğreniyoruz.

İçimizde olmalı Allah sevgisi. Eşleşmeli içimiz, dışımız, bir hepisi.
Ne der, ne yapar deme sakın gerisi. Kalın olsada kiminin ensesi.
Büyük, küçük olsada cüssesi. Aldığı, verdiği,sonuçta bir nefesi.

Bu dünyada birdir. Yediğimiz içtiğimiz haktandır. Kimler kardeş dersek. Adem ile havvadandır.
Kul hakkı bilinsin. Komşuluk hakkı görünsün. Şerrinden emin olsun komşun. Sende cennete giresin.
Ne istersen, herkes için. İste gelsin. Herkes sevinsin. Nefis bilsin. Allaha İman etsin.

Gelmez ne kadarda yazsak bu yazının sonu. Yazdan hazırlamalı sobaya odunu.
Kaldır artık sende elini kolunu. İyi bak etrafına, gözetle sağını, solunu.
Allah görür elbet hak eden kulunu. Düşünme çok, yoktur kısası, uzunu.

Yaradan bilir bulunduğun durumunu. Kendi içinde yap açık oturumunu.
Bir yana oturt vicdanını. Bir yanında bedenini. Çağır gelsin yanına aklını.
Aç bildiğin, bilmediğin kutularını. Daha neler çıkacak sakınmamalı.
Hepsine tek, tek sormalı. Bu günden tezi yok. Önlemleri almalı.

Ömür dediğin kısadır. Ne sazdır, ne samandır. Söylediğin dilden çıksın.
Aklın uyansın, fikrin çoğalsın. Hak, adalet, yerini bulsun. Mahşere kalmasın.

Komşuluğa değer veren tüm insanlara,

Sevgi ve Saygılarla.

12 Ocak 2023

Şebinkarahisar – Ankara

Bir cevap yazın