GEMİLER VE DENİZLER…

GEMİLER VE DENİZLER                       

 

Sessizce bir gemi geçiyor hemen yakınımdan..                                    

Yelkenleri yorulmuş rüzgara kucak açmaktan.                                      

Bir çığlık kopuyor bir çığlık, sancak tarafından..                                   

O da ne..? demeden daha, meğerse bir kargadan..                                          

 

Dalgalar sahile vurmuyor artık. bitkin düşmüş..                                    

Sahilden insanlarda kaçmış. kirliliğe küsmüş..                                      

Aramış şair, zihninde  güzelini yaratmış..                                              

Küçücük takalarıda, aslan yapıp kükretmiş..                                         

 

Ne hayallerim vardı diyor, küçük gemilerden.                                       

Takalardan boynunada, birde zincir yapmaktan..          

Lodosta, denizde dalgalara galip gelmekten.                                       

Bir sahil kasabasında birde sabahlamaktan….                                      

 

Gemiler sessiz, dalgalar fersiz, dağlar güneşsiz..                                             

Vurdum duymazın biri ne gamlı, nede kedersiz..                                   

Gemileri taşlamakta. Saf, bak pekte insafsız..                                      

Bulanmış zihni, kararmış aklı, bir de çaresiz..                                        

 

Gemiler geçiyor bak, dumansız, bacasız,sessiz..                                             

Gemiler ağlar, sorar, neden buralar limansız?                                       

Dalgaların takati kalmamış deniz ortasız..                                             

Ortasında denizlerin balık tutar oltasız..                                    

 

Denizler yutmuş,kaptanı, gemisini. görünmez..                                     

Tayfalarda kaptan olmuş, kaptan gören bulunmaz..                                          

Denizin dibinde kaptan, demir olmuş bırakmaz..                                              

Denizler ağlamaz, kaptanlarda asla sızlanmaz.       

 

Sessizce giden gemiler bir araya geldiler..                                           

Kulakları duymaz, gözleride görmez olmuşlar..                                     

Karga öttü, kanadı koptu, düştü,koşuştular..                                        

Sular coştu, dalgalar coştu, karga kartal oldu..                                    

 

Solucanlarda uçar, uçar karganın ağzında.                                           

Birde bakmışsın ki gemilerin güvertesinde                                           

Ne ensesinde, ne gövdesinde, en tepesinde                                        

İki satır sözdür oturur göğüs kafesinde                                    

 

Öttür düdüğü küçük sende, denizlerde takam..                                     

Sen öttürdükçe de çok olur hepten sana bakan..                                             

Denizlerde coşar, sahilde de çiçekler açar..                                         

Gemilerden güzel kızlar bakanlara el sallar..                                         

 

07.09.2012

Güven Gürbüz                                     

 

Bir cevap yazın