KAYIP 2020

KAYIP 2020

Dünyamız evrende canlılarla birlikte ayakta kalmaya devam ettiği müddetçe, İnsanoğlu geleceğini şekillendirecek bilimin yolunda hızla ilerlemek zorunda. Gezegenlerde yaşam formatı oluşturmaktan, genlerimizin tıbbi alandaki elde edilen başarılarla geleceğe taşınması, iç ve dış etkilere karşı güçlü olmasının sağlanması, beynimizin irademizle entegre çalışması, Art niyetli her türlü iç ve dış tehditlere karşıda savunmasız bırakılmaması için çaba harcanmalı. Tıb geldiği noktadan çok daha ileride olması gerekir. Bu yönde yapılacak her olumlu çalışma İnsanoğlunun kaderini bir adım öne çıkaracaktır.

“Korona günlerinin başladığı günden bu güne kadar neler yaşandı..? Tarih yapraklarında yer alacak bu günlere dair anılar, izlenimler, yaşanılan talihsizlikler, kayıplar, acılar, keşkeler, ihmalkarlıklar, önlemler, umursuzlar, yönetenler, yönetemeyenler, kaygılar, tasalar, endişeler, mutsuzluklar, bir, bir yerini alırken, kafalardaki soru işaretleride yanıtını ya bulacak, ya bulamayacak, ya da yarınlara bırakacak.

Şu bir gerçek olarak kalacak ki, kayıp 2020 bir daha geri gelmeyecek..

Dünyayı kasıp kavuran salgın COVİT19’un 19’u 2019 yılını işaret etsede, 2020 can alıcı yıl olarak sahnede yerini aldı.Teknoloji ile birlikte çağ belirsizlikleride beraberinde getirirken şüpheci senaryolarında sahnede dolaşmasını engelleyemiyor.

İnsan nesli çoğaldıkça sorunlarında artacağı var sayılıyor. Ülkelerin tıbbi alanda yaptığı çalışmalardan bahisle; Genetik bilimin ağırlığı, DNA çalışmaları, tıbbi ilaç sanayi, laboratuvar etkinlikleri, bunların denetimleri..Ülkelerin bu alanlardaki aktif legal ve illegal çalışmaları,uygulamaları, demeçler, açıklamalar. Elektronik iletişimin tıb ile bağlantıları, radyasyon, ışınlar, mikroskobik canlı türleri, uzay çalışmaları ile bağlaşımlar.

soru : Gelecek nereye gidecek..?

Gelişemeyen ve ya gelişmekte olan ülkelerin; içinden çıkamadığı, idame noktasında, yaşam döngüsünün doğallığı içerisindeki hayati sorunlar, bilimin fazlaca kayda alınamadığı ortamı beraberinde getirsede, Ekonomik alanda sorunsuz ülkeler son sürat uzay çağını yakalama peşinde ilerlemeye devam edecektir. Bütçeleri her ne olursa olsun bu alanlara kaydırılacaktır.

Belgesellere konu olan teknoloji ve bilimin içerisindeki yüzlerce sorulara, bilim adamları yanıt ararken, gelinen noktada; senaryolarında artık gerçeğe dönüşmeye başladığını inkar edemiyoruz.

Dünyamız dışındaki evrende veya evrenlerde yaşam formatı ve canlıların var olacağı savından hareketle, İnsan DNA sına müdahale, kopyalama, yeni canlı ırklarının evrende var olduğu ve olacağı, İnsan gözünün nasıl ki gözle görülemeyen canlıları ancak mikroskobik ortamda görülebiliyorsa, o’nun ötesinde teknolojinin yetersizliği ile vakıf olunamayan durumlarında olası olduğu düşünülebilir.

Virüslerle mücadelede yaşanan zorlu süreçler sonuca ulaşmayı her ne kadar uzatsada, Ülkelerin; insanlığın geleceği yönünde alacağı her kararda anonim düşünce perspektifinde birleşmeyi mecbur kılıyor.

Sanayi’nin rant karmaşası içerisinde planlı, plansız yapılaşması, küresel hareketliliğede ciddi etki yapmakta. İklimsel hareketler göz önünde bulundurularak alınacak ortak kararlarla geleceğin gelmeden yok olmasına müsaade edilmemelidir. Enerji hammaddelerinin üretiminden, atmosfere salınımlardan, canlı organizmalarının gelişiminden, robotik gelişime, otomasyon sistemlerine kadar bir çok konu birbirine entegre çalışmaları beraberinde getirmekte. En büyük sorumluluk Yönetici pozisyonundaki yöneticilerde.

Güven Gürbüz

12 Ekim 2020

Bir cevap yazın