Bir Yanımız Eksiliyor..

Elimizden tutmuş hastalıklar, biri çeker bir yana, diğeri öte yana..

Ne anlatacağız ona, buna..Dert ile çile var ise, Çare ile dermanda yine insanoğluna..

Kimi gün ah ile, kimi gün vah….

Boşuna dememiş erenlerden biri….

Leyleğin ömrü vak vak ile..Senin ömründe lak lak ile geçer..”diye..Çok konuşana…

Eksiliyoruz bir yandan..

Geçim derdi sarmış dört biryandan, Varlığın sahibi anlarmı dardan..

Üç kuruş maaşa zamma, ayak direyen, çalışanına verdiğinde gözü olan patrona,

Miskinlikten sırtını dayayandan hamam duvarına…Kim yetişir imdat diyenin çığlığına…

 

Bir yanımızdakinden de eksiliyor..

Okula gidiyor yarı aç yarı tok..cebinde parası kalmamış, okula tabanvay yapmış..

Beden yürür..baş yürür..hayalleri beyninde büyür..gün gelir bu belde bükülür..

Büyüğünde merhamet, küçüğünde hissiyat olmaz ise..

 

Dünyadan bir yanlar eksiliyor…

Toprağa düşüyor masumane canlar..

Ortadoğu ayaklandı, Şahı padişahı korku saldı..Oligarşiyi ateş sardı..

Yananı görür allah, birde yandıranı..

Düzeni kurmuşlar adı Monarşi…Babadan miras oğula memleketi umumiye..

Her kimde ki varlık, varsa birde variyet..İşte o yerde hepten elinde selahiyet…

Yıllardır sürer.. Dünyanın hali böyle, Sen biliyorsan doğrusunu söyle..

Kim alıyor çulsuzun fikrini birde gayile…?

 

Bir yanımız eksiliyor..

Hısım akraba benzerse akrebe, karı koca, bacı gardaş, gerek duymazsa hürmete,

Kucak açmazsa çalışıp didinerek, alın teri akıtıp gelecek hikmete,

Beklerse havadan düşsün kısmet diye sepete,

Daha ne denir.. Yinede gökten yağdıkça yağana şükretmeyen kul saffet’e…

 

Eksiliyor bir yanımız…

Ne vefa gördük dosttan, ne cefa ayrılmadı bizden..

Parmak sayısı kadar şimdilerde nankör olmayanlar..

İnkar eder yediğini kul kula.., Takıştırır birini birine gelmez yola.

Döner sola, döner sağa.., Ne vardı sanki burnun değdide kaf dağına.

Bir gün kalırım orada da demedi tek başıma..

 

Eksiliyor bir yanımız..Tutmuyor sol yanımız..Ne vefasız insanlarız..

Çoluk çocuk çoban oldu, kuzuyu kurda verdi..

Büyüttü fidanları dedesi, gücü çok bulunca kaptı eline nacağı derhesi,

Kesti kökünden.. Kurudu gitti şimdiden bahçesi..

Demediler oğul.. Çok büyüdüm zannettme..Sakın büyüğüne kastetme,

Bir dirhem aklın var ise küstürtme ah ettirme…

Alırsan ahı, bulursun vahı..Dizinde derman kalmaz.

Gençlik saltanatı çok sürmez..Bükülür belin kimseler dönüp bakmaz…

Boşuna dememişler bir yanımız eksiliyor..

 

Yaşına hürmet ederim erenler…Senide beğenmez bir gün hoşluğum diyenler…

Hoşluk olur boşluk..Gün ağarır vakit olur kuşluk..Gözlerin mahmur..Sözlerin hamur..

Yoğrulur teknede . Bileklerin yorulur…Ateş yanar, sac kavrulur…

Ömür dediğin budur işte..Pişen keteden yemeye vakit kimbilir ne vakit kavuşur..

Akıyor alnımızdan terler, Eloğlu değilmi gülerde geçerler…

Boşuna değildir anlayana bu sözler..


Boşuna dememişler..

Her geçen gün..

Bir yanımız eksiliyor…

 

22.02.2011

Ankara – Çankaya

Güven Gürbüz

Şebin Medya

Genel Yayın Yönetmeni

Bir cevap yazın