BİR BÜTÜN, HEPSİNDEN ÜSTÜN

BİR BÜTÜN, HEPSİNDEN ÜSTÜN

Toprağında, taşında, memleketin ahvalinde, yollarında izlerinde, muhtarlar mecliste.

Bir haberdir gelmiş, yolu,izi,toprağı, suyu, geçim dünyası, birde sızı.

Kolaymı memleketin dağlarından, taşlarından, bayırından, düzünden, aşıp gelmesi.

Burası Ankara, diğeri Şebinkarahisar. Kalesinden şanlı bayrağını sallar, Başkentin yolunu tutar.

Ne demişler, ne söylemişler, kimler dinlemişler, bilenler bilmişler. Bildiğimiz geldiğiniz.

Köylerinden bir haber, sılasından neler söyler. Her gün eser bu rüzgar.

Islığında dağlar, sessizliğinde sazlıklar, gürül gürül gürül gürleyen akarsular.

‘Arzu halimizi eyi söyleyin hemi..’ derler.

Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, diyeceğimiz o’dur ki;

Memlekete fayda gelsin. Ne söylerseniz söyleyin. Söyleyene değil söyletene bakın derler ya hani, o’iyi bilir.

Elbette hizmet beklenir. Sözler çoktur, biri birine eklenir. Memleket insanı sizlerden çok işler bekler.

Dursun göçler. Kesilmesin pınarlarından akan sular. Sadece yazın değil kışında açık kalsın yollar.

Dursun artık heyelanlar. Düzelsin kıvrım, kıvrım,yollar. Susuz kalmasın bağlar, bahçeler.

Açılsın tüneller. Ekilsin tarlalar, biçilsin otlar. Boy, boy, başak atsın arpalar, buğdaylar.

Aç kalmasın zemheride ineği, danası, düvesi, koyunu, keçisi.

Çoktur anlatacaklarınız velhasıl. İnşallah anlatmışsınızdır.

Hayırlarla hasıl olsun, anlattıklarınız yerini bulsun. Sizi dinleyenler unutmasın. Memlekete vefa borçlarını hatırlasın.

Kafa sallamayla değil, icraatla, koşmayla, el uzatmayla, yardımlaşmayla, nihayete ulaşmaya vesile ola.

Bize yazmak, kalem ile deftere düşmek. Çiçek gibi açıp, vazoda güzel görünmek değil maksat.

Suladıkça bahçesinde büyütmek, tohumdan tohuma, toprağa düşüp yayılıp çoğalmak.

En hasıdır tohumun çoğaldıkça çoğalanı. El üstünde bulunmalı kıymeti değeri.

Arzu hale tercüme, sakın söylemediler deme. Bu gün yarın olacak, her sabah yeni güne uyanacak.

Hakikat resmini doğa ana birlikte çizecek.

Kimi bakacak, kimi bakıp geçecek, kimi durup düşünecek, kimi hak verecek, kimi görmezcilikten gelecek.

Bir şeylerde vardır ki hep söylenecek. Hayır ile kalkan eller, hayır ile niyaz edecek.

Yediğimiz midemize, verdiğimiz ruhumuza. Hak yolunda niyazımıza.

Çare ile vesile olan kavuşacak elbet gönüller hazinesine.

Her biri kıymetlidir verilen emeğin. Ziyan olmasın hiç bir zamanın.

En büyük hazine, akıp giderken mazisine, zaman sahip çıkacak geleceğin mirasına.

Hem baba, hemi ana, yetiştiren değer verir cana.

Ne solsun, ne bitsin, geleceğe şimdiden aldığın nefes, kulaklara fısıldayacak sesin olsun.

Memleket için atan kalpler her zaman yerini bulsun. Hatırlansın. Unutulmasın.

Kıymet verdiğimiz, değer bildiğimiz, ziyan olmasın emeğimiz.

Bir yanda; ‘Ektiğimiz, biçtiğimiz nohut, şehre gelip leblebi oldum’ diyenimiz.

Bir yanda; kadir kıymet bilenimiz. Eksik olmasın çoktur hatır sayanımız. Sizler her zaman var olunuz.

Hoca Nasrettin nerede diye de olur soranımız. Bu haftada yerini alsın yazımızda, ne dersiniz.?

Çekirdeğiyle Tarttı

Hoca pazardan bir okka hurma alır ve evine gelir. Akşam olunca da hanımıyla birlikte yemeye başlarlar. Hocanın hanımı bir de bakar ki, kocası hurmaları çekirdeği ile birlikte yiyor.

Bunun üzerine Hoca’ya dönerek; “Efendi, hurmayı çekirdeğiyle mi yiyorsun?” diye sorar.

Hoca bu soru karşısında; “Elbette çekirdeğiyle yiyorum, çünkü pazarcı bana onu çekirdeğiyle tarttı.” diye cevap verir.

Bizlerde anlarsak bir değeriz. Değerlerimizi de iyi bilmeliyiz. Sahip çıkmalı. Öncü olmalıyız.

Böbür yok, kıymet çok olmalı. Burnuyla su içenden fayda gelmez deriz.

Onlarda aramızdan çıkanlarımız. Yolunu bulmalıyız, iyi huy ile ıslah olmasını dilemeliyiz.

Ne tepeden bakmalı, ne hor görmeli. Alçak gönüllü mütevazi olup küçük düşürmemeliyiz.

Ha bu gün, ha yarın. Toprak olacak sonumuz.

Toprağın verdiğini, suyun suladığını, tohumunu, çiçeğini, meyvesini, sebzesini, bilmeli kıymetini.

Hep bir bütün hepsinden üstün. Kim kime küskün.

Hayat kısa, ömür çile, gelecek varsa ele, yaptıklarınla sana.

Kalın sağlıcakla,

Güven Gürbüz / 23 Ekim 2022

Şebinkarahisar / Ankara

Bir cevap yazın